Zbliżone terapie


Terapie, jakie prowadzone są przez terapeutów DogoDogo i są bezpośrednio uzupełniające dla dogoterapii:
Terapia ręki
Terapia w wodzie: HALLIWICK, WATSU BASIC
Nauka czytania
Trening Umiejętności Społecznych